Nasza oferta

Do zazielenienia dachów oraz innych dużych powierzchni zielonych, proponujemy:

  • sadzonki rozchodników w paletach rozsadowych
  • pędy rozchodników (sadzonki pędowe, zwane niekiedy kłączami lub kiełkami rozchodników) do zasiewu manualnego, o dużej zdolności do wytwarzania korzeni przybyszowych. Materiał w formie mieszanki gatunkowej nieukorzenionych sadzonek pędowych sedum. Mieszanka w proporcjach zapewniających uzyskanie optymalnych walorów estetycznych przy zachowaniu selekcji gatunków odpornych lub o wysokiej zdolności regeneracji, utrzymujących i rozwijających się w trudnych warunkach wegetacji.Pędy cięte rozchodników


Zawartość gatunkowa:
8 gatunków podstawowych wzbogaconych o 5 ÷ 10 gatunków i odmian uzupełniających
Zawartość pędów o długości 2-4 cm:
około 80%
Zawartość słabo ukorzeniających się pędów kwiatowych:
poniżej 2% (standard zachowany w całym sezonie sprzedaży, również w okresie kwitnienia roślin)
Jednostka sprzedaży:
1 kg
Sugerowana minimalna gęstość siewu:
100g na m²Sadzonki rozchodników o wymiarach bryły korzeniowej 4 x 4 cm

Multiplat:
jedna paleta rozsadowa zawiera 104 sadzonki
Kompozycja w palecie:
monokultura
Jednostka sprzedaży:
multiplat
Sugerowana minimalna gęstość nasadzeń:
16 sadzonek na m²Sadzonki rozchodników o średnicy bryły korzeniowej 2,5 cm

Multiplat:
jedna paleta rozsadowa zawiera 192 sadzonki
Kompozycja w palecie:
monokultura
Jednostka sprzedaży:
multiplat
Sugerowana minimalna gęstość nasadzeń:
25 sadzonek na m²

Rośliny na dachy zielone ekstensywne

Specyficzne warunki panujące na dachu sprawiają, że podstawowym kryterium wyboru roślin powinna być ich wytrzymałość na trudne warunki wegetacji oraz duże możliwości adaptacyjne i wysoka zdolność regeneracji...

Pędy rozchodników

Zastosowanie na dachy zielone sadzonek pędowych rozchodników (ciętych pędów sedum), jest rozwiązaniem racjonalnym ekonomicznie: niższe nakłady finansowe oraz mniejsza pracochłonność siewu...

Sadzonki sedum - standardy wielkościowe dla dachów ekstensywnych

W specjalistycznej produkcji sadzonek z przeznaczeniem na zielone dachy ekstensywne stosowane są multiplaty (wielodoniczki) o zróżnicowanej ilości i wielkości komórek...

Dachy ekstensywne - pielęgnacja

Przy pielęgnacji dachów ekstensywnych należy stosować zabiegi zgodne z wytycznymi, w kwestii wymagań środowiskowych niemieckiego Towarzystwa Naukowo-Badawczego Krajobrazu i Rolnictwa...


© Sadzonki Sedum