Dach ekstensywny - pielęgnacja

Należy stosować zabiegi pielęgnacyjne zgodnie z wytycznymi, w kwestii wymagań środowiskowych niemieckiego Towarzystwa Naukowo-Badawczego Krajobrazu i Rolnictwa, tzw. FLL (niem. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.) dotyczącymi projektowania, wykonywania i utrzymania dachów zielonych.


Nawadnianie dla pędów sedum

Regularne, bezpośrednio po wysiewie i w fazie wytwarzania korzeni przybyszowych. Później tylko w czasie długotrwałej suszy.

Nawadnianie dla sadzonek sedum

Bezpośrednio po na sadzeniach, później tylko w czasie długotrwałej suszy.

Nawożenie

1 raz w roku, wiosną przy zastosowaniu nawozu o przedłużonym działaniu.

Odchwaszczanie

1-2 razy w roku w pierwszym i drugim sezonie wegetacyjnym. W kolejnych sezonach ewentualnie w miarę potrzeb.

Rośliny na dachy zielone ekstensywne

Specyficzne warunki panujące na dachu sprawiają, że podstawowym kryterium wyboru roślin powinna być ich wytrzymałość na trudne warunki wegetacji oraz duże możliwości adaptacyjne i wysoka zdolność regeneracji...

Pędy rozchodników

Zastosowanie na dachy zielone sadzonek pędowych rozchodników (ciętych pędów sedum), jest rozwiązaniem racjonalnym ekonomicznie: niższe nakłady finansowe oraz mniejsza pracochłonność siewu...

Sadzonki sedum - standardy wielkościowe dla dachów ekstensywnych

W specjalistycznej produkcji sadzonek z przeznaczeniem na zielone dachy ekstensywne stosowane są multiplaty (wielodoniczki) o zróżnicowanej ilości i wielkości komórek...

Dachy ekstensywne - pielęgnacja

Przy pielęgnacji dachów ekstensywnych należy stosować zabiegi zgodne z wytycznymi, w kwestii wymagań środowiskowych niemieckiego Towarzystwa Naukowo-Badawczego Krajobrazu i Rolnictwa...


© Sadzonki Sedum